مقاله

نژاد مرغ تخم گذار شیور سیاه

مرغ تخم گذار شیور سیاه

مرغ تخم گذار شیور سیاه، با پرهای مشکی و اشتهای بالا نسبت به دو رنگ سفید و قهوه ای ، تخم مرغ قهوه ای با کیفیت با یک درجه تیره تر از رنگ قهوه ای تولید میکند. جدول زیر عملکرد این نژاد در یک دوره تولید را توصیف مینماید.

زمان تخم گذاری  18-100 هفته
زیست پذیری 93 درصد
سن در تولید 50 درصد 145 روز
پیک تولید 94.5 درصد
میانگین وزن تخم مرغ 63 گرم
تخم مرغ تولیدی به ازاء هر قطعه مرغ در دوره تولید 450
توده تخم مرغ 28.4 کیلوگرم
ضریب تبدیل دان به تخم مرغ 2.34کیلوگرم
میانگین مصرف خوراک 115 گرم در روز
وزن بدن 2150 گرم
استحکام پوسته 4000 گرم/cm2
اندازه کیفیت پروتیین تخم مرغ (هاو یونیت)81

دیدگاهتان را بنویسید