مقاله

نژاد مرغ تخم گذار سوپرنیک

نژاد مرغ سوپر نیک

مرغ تخم گذار سوپر نیک Super Nick

این نژاد آلمانی با تولید تخم مرغ پوست سفید

از خصیصه های منحصر بفرد این نژاد در ذیل آورده شده است.

  1. بلوغ زودرس
  2. تولید بالای تخم مرغ
  3. مقاوم در برابر بیماری
  4. مقاوم در برابر سرما

معایب

  1. شخصیت بی قرار
  2. تمایل به چاقی
  3. فقدان غریزه ی مادری
زمان تخم گذاری 17-100 هفته
زیست پذیری 90-91 درصد
سن در تولید 50 درصد 140-150 روز
پیک تولید 94-95 درصد
میانگین وزن تخم مرغ 64.9 گرم
تخم مرغ تولیدی به ازاء هر قطعه مرغ در دوره تولید 435-440
توده تخم مرغ 29.92 کیلوگرم
ضریب تبدیل دان به تخم مرغ 2-2.2 کیلوگرم
وزن بدن 1790گرم
استحکام پوسته 4000 گرم/cm2
اندازه کیفیت پروتیین تخم مرغ (هاو یونیت)83