مقاله

روش های نوین، جهت تعیین جنسیت تخم مرغ قبل از هچینگ

ستر، هچر، روش های نوین تعییت جنسیت تخم نر و ماده

روش های نوین جهت تعیین جنسیت تخم مرغ قبل از هچینگ

هر ساله تعداد زیادی جوجه نر، از نژاد های تخم گذار به دلایل اقتصادی معدوم میشوند. از این رو وزارت غذا و کشاورزی آلمان با این هدف و برای پایان دادن به این کشتار، با همکاری دانشگاه لایپزیک در صدد برطرف کردن این مشکل برآمدند. در روش های صنعتی، جوجه کشی در دو مرحله ستر و هچر انجام میشود. در مرحله ستر، که زمان رشد جنین در تخم مرغ می باشد نیاز به حرکت تخم مرغها جهت جلوگیری از چسبندگی نطفه به دیواره ی تخم میباشد. دما در این مرحله حدود 37.5 درجه و رطوبت 60 درصد میباشد. در مرحله ستر، تخم مرغ ها به صورت دورانی هر 2 تا 4 ساعت یکبار چرخانده می شوند.زمان ستر 18 روز میباشد. بعد از این مرحله، وارد مرحله هچر میشود . در مرحله هچر، دما کمی پایین تر می آید و رطوبت جهت بیرون آمدن جوجه ها از تخم بیشتر می شود که به راحتی بتوانند پوسته را شکافته و سر از تخم در بیاورند. در مرحله هچر، دما 37.2 درجه و رطوبت 70 درصد افزایش می یابد. طول مدت هچر 3 روز میباشد که در جمع 21 روز زمان صرف میشود تا فرآیند جوجه کشی پایان یابد. در این فرآیند در صورت عدم تشخیص تخم نر از ماده زمان و انرژی زیادی مصرف میشود و همچنین مهمترین مورد معدوم سازی جوجه های نر میباشد

روش جداسازی جنسیت در تخم مرغ

روش جداسازی جنسیت در تخم مرغ

که عمل انسانی محسوب نمیشود. شرکت معروف آلمانی SELEGGT که در سال 2017 تاسیس شد با مشارکت دانشگاه لایپزیک به شناسایی جنسیت در تخم مرغ ها برآمدند تا از کشته شدن جوجه های نر، تا حد زیادی جلوگیری کنند. در فرایند SELEGGT، تخم های جوجه کشی به مدت 9 روز در مرحله ستر، آنکوبه می شوند و سپس کندلینگ صورت میگیرد. در این مرحله، مقدار بسیار اندکی از مایع آلانتوآس، از تخم های بارور شده با یک روش غیر تهاجمی استخراج می شود. در روش استخراج مایع، تخمک های بارور شده، سالم و دست نخورده باقی می ماند. سپس قطرات مایع در یک نشانگر قرار داده میشود تا با تغییر رنگ، جنسیت مشخص گردد.سپس تخم مرغهای ماده از نر جدا شده و به فرآیند ستر و آنکوبه بر میگردند و تا پایان روز 21 ام در دستگاه قرار میگیرند. پس از پایان مرحله ی هچر، اندک مواردی که جوجه نر شناسایی شده،  از چرخه خارج میشود. تخم های نر، جهت مصارف خوراکی باارزش یا به صورت پودر و یا به شکل خوراکی در بازار, عرضه می شوند.