فارم واحد رباط کریم، با ظرفیتی بالغ بر 200 هزار قطعه مرغ تخم گذار، واقع در منطقه شهریار، دارای 4 سالن مجهز به قفس مرغهای تخم گذار، کارخانه ی تولید و انتقال دان اتوماتیک ، سیستم تهویه مطبوع، سالن بسته بندی، انبار، سردخانه و تاسیسات میباشد. این واحد همچنین مجهز به باسکول تمام اتوماتیک با ظرفیت 50 تن میباشد.