فارم واحد خمین واقع در استان مرکزی، با زمینی به وسعت 30 هکتار زمین کشاورزی دارای مجهز ترین سیستم آبیاری تمام اتوماتیک نوین با محصولات ذرت، جو، گندم و یونجه با بیش از 300راس گاو شیری ، و تولید شیر روزانه بیش از 3 تن می باشد.این واحد همچنین دارای دو حلقه چاه عمیق و استخر 2000 متر مکعبی، سالن شیردوش 18 واحدی و سیستم شیر سرد کن و پلت کولر میباشد.